Przejdź do treści strony

PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty do 2019

2019 rok

 • 2019.11.26 - W związku z przygotowywanym ogólnouczelnianym projektem w ramach programu POWER Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zaprasza do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia do budżetu projektu na wykonanie (PDFogloszenie.pdf):
  1.    usługi przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Procesowego
  2.    usługi przeprowadzenia zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej z zakresu Zarządzania Procesowego
  3.    usługi przeprowadzenia zajęć dodatkowych organizowanych z pracodawcami z zakresu Zarządzania Procesowego
  4.    dostawy oprogramowania zintegrowana baza procesów
  5.    dostawy oprogramowania do zarządzania procesami i programowania
  6.    dostawy oprogramowania do nauki programowania metodą spersonalizowaną
  - opis przedmiotu (PDFOpis przedmiotu.pdf)

 

 • 2019.09.03 - Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu - działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II).” (PDFNabor_partnera_ogloszenie.pdf)
 • Formularz oferty (DOCXFormularz oferty.docx)

2017 rok

 • 2017.09.29 - Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II. edycja| w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFrekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk2edycja.pdf
  - Regulamin wyboru uczelnianych opiekunów praktyk Zawodowych (kursowych i pilotażowych) studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFregulamin wyboru uczelnianych opiekunów praktyk.pdf
  - Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w II edycji projektu DOCwniosek nauczyciela akademickiego o udział w 2 edycji projektu.doc

 

 

 • Lista podstawowa zakładów pracy zakwalifikowanych do Projektu dla kierunku inżynieria środowiska w IV rekrutacji uzupełniającej PDFlista_IS.pdf,
 • Lista zakładów pracy i instytucji, z którymi podpisano umowę na realizację praktyk zawodowych (kursowych i pilotażowych) w I edycji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PDFlista_zak_pracy.pdf,
 • Rekrutacja uzupełniająca zakładów pracy/instytucji przyjmujących na kursowe i pilotażowe praktyki zawodowe studentów Inżynierii Środowiska PWSZ w Gnieźnie (I edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFogloszenie.pdf,
  Zał. 1 - Regulamin wyboru zakładów pracy/instytucji i opiekunów praktyk PDFregulamin.pdf,
  Zał. 2 - Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie PDFformularz.pdf,
 • Lista podstawowa zakładów pracy do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) według kierunków studiów praktykantów PWSZ w Gnieźnie - I edycja w roku akademickim 2016/2017 PDFLista.pdf,
 • Lista zakładów pracy zakwalifikowanych do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – I edycja - III rekrutacja uzupełniająca PDFLista III.pdf,
 • Lista zakładów pracy zakwalifikowanych do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – I edycja - II rekrutacja uzupełniająca PDFLista II.pdf,
 • Rozpoczynamy III rekrutację uzupełniającą zakładów pracy/instytucji do przyjęcia na praktyki zawodowe PDFogloszenie.pdf,
  Uprzejmie informujemy o zmianie regulaminu wyboru zakładów pracy/instytucji i opiekunów praktyk z dniem 9.02.2017 r. (Zarządzenie nr 2/2017 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
  Zał. 1 - Regulamin wyboru zakładów pracy/ instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe: regulamin obowiązujący do dnia 8.02.2017 r. PDFregulamin.pdf, regulamin obowiązujący od dnia 9.02.2017 r. PDFregulamin_od_9.02.2017.pdf,
  Zał. 2 - Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie PDFformularz.pdf,
  Uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy termin składania wniosków zakładów pracy/instytucji do udziału w projekcie do 15 marca 2017 r.

2016 rok

 • Lista zakładów pracy zakwalifikowanych do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFlista.pdf,
 • Ogłoszenie w sprawie rekrutacji uzupełniającej zakładów pracy/instytucji przyjmujących na kursowe i pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Gnieźnie  (I edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFogloszenie.pdf,
  Zał. 1 - Regulamin wyboru zakładów pracy/instytucji i opiekunów praktyk PDFregulamin.pdf,
  Zał. 2 - Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie PDFformularz.pdf,
 • Lista podstawowa i rezerwowa uczelnianych opiekunów praktyk w I edycji projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFlista.pdf,
 • Lista zakładów pracy zakwalifikowanych do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFlista.pdf,
 • Ogłoszenie w sprawie rekrutacji uzupełniającej zakładów pracy/instytucji przyjmujących na kursowe i pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Gnieźnie  (I edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFogloszenie.pdf,
  Zał. 1 - Regulamin wyboru zakładów pracy/instytucji i opiekunów praktyk  PDFregulamin.pdf,
  Zał. 2 - Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie PDFformularz.pdf,
 • Ogłoszenie w sprawie rekrutacji zakładów pracy/instytucji przyjmujących na kursowe i pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Gnieźnie  (I edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFogloszenie.pdf,
  Zał. 1 - Regulamin wyboru zakładów pracy/instytucji i opiekunów praktyk PDFregulamin.pdf,
  Zał. 2 - Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie PDFformularz.pdf
 • Ogłoszenie o rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk (kursowych i pilotażowych) studentów PWSZ w Gnieźnie w I edycji  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDFogloszenie.pdf,
  Regulamin wyboru uczelnianych opiekunów praktyk PDFregulamin.pdf,
  Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w I edycji projektu PDFwniosek.pdf,

2015 rok

 • Ogłoszenie o naborze otwartym na partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 PDFogloszenie.pdf,
  Formularz oferty PDFformularz_oferty.pdf,
 • Ogłoszenie wyników naboru otwartego na partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015,
  PDFogloszenie.pdf
   
Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2015
  przez: Przemysław Gąsiorowski
 • opublikowano:
  16-06-2015 12:28
  przez: Przemysław Gąsiorowski
 • zmodyfikowano:
  30-04-2020 23:46
  przez: Przemysław Gąsiorowski
 • podmiot udostępniający:
  PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  odwiedzin: 9179
Dane jednostki:

PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
62-200 Gniezno
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
NIP: 784-227-37-94 REGON: 634603839
Numer konta: 51 1020 4115 0000 9502 0186 3349

Dane kontaktowe:

tel.: 61 424-29-42
fax: 61 424-29-42
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl